blog arădean de cultură generală

Dresaj canin: PRIMA LECTIE DE DRESAJ – REGULI DE SUBORDONARE

Este bine de ştiut că toate rasele de câini au la origine lupul sălbatic. Deşi câinii au trăit şi evoluat alături de om sute de ani, nu şi-au pierdut instinctele şi obiceiurile primare, rămânând animale de haită. Studiindu-se comportamentul lupilor şi al câinilor sălbatici s-a stabilit că grupurile acestora sunt organizate piramidal, adică există un conducător şi subordonaţi. După şeful de haită, ierarhic, urmează alt câine care va fi subordonat acestuia, dar care va fi autoritar faţă de ceilalţi, acest algoritm continuând până la ultimul câine. Trebuie reţinut faptul că bagajul genetic al câinelui îi impune acestuia să ducă o permanentă luptă pentru ocuparea unui loc cât mai sus în această ierarhie. În activitatea grupei, conducătorul îşi menţine cu fermitate poziţia, orice abatere fiind sancţionată prompt.

Un şef de haită are dreptul:

• să mănânce primul şi să păstreze proprietatea asupra eventualelor resturi; • să intre şi să iasă primul din pasaje sau locuri strâmte; • să se aşeze sau să doarmă unde vrea; • să ignore sau să descurajeze atenţia nedorită a membrilor haitei; • să controleze şi să pună limite deplasărilor celorlalţi membri ai haitei; • să câştige toate jocurile iniţiate de haita sa; • să stabilească locul unde se va vâna, direcţia în care se va deplasa haita (membrii grupei îşi urmează conducătorul în direcţia pe care acesta a ales-o).

În momentul în care se introduce un cîine într-o familie umană, acesta o va privi ca pe mica lui haită. De aceea, prin prisma celor menţionate înainte, este extrem de important ca puiul să-şi cunoască poziţia ierarhică în grupă. Acest lucru va asigura echilibrul nervos atât al puiului, cât şi al familiei dvs şi va determina adaptabilitatea câinelui la un program de dresaj. Câinele trebuie să se afle pe ultima poziţie ierarhică într-o familie, atfel se pot naşte unele devieri de comportament, foarte greu, dacă nu chiar imposibil de remediat, dintre care amintesc doar agresivitaea faţă de membrii familiei poziţionaţi inferior câinelui. De aceea este extrem de important ca toţi membrii familiei să respecte unele reguli ce trebuiesc aplicate cu fermitate, dar păstrând o atitudine plăcută.

Câinele va încerca în permanenţă să găsească o fisură în ierarhie şi o va face cu subtilitate. El va încerca să câştige teren prin drăgălăşenii, nesubordonări motivate, iar atunci când va obţine poziţia dorită, va dezvolta probleme de comportament ce se vor agrava odată cu vârsta.
Din punct de vedere al educaţiei, o relaţie de tip dominant-subordonat este indispensabilă oricărui program de dresaj, indiferent de metoda folosită. Odată ce relaţia dintre om şi câine este clarificată, din prisma căţelului, orice temă, respectiv comandă, din programul de dresaj este extrem de uşor de realizat.

Trebuie să menţionez că perioadele critice în viaţa unui căţel din punct de vedere al stabilirii locului în grupă sunt între 12-16 săptămâni, precum şi între 1-4 ani. Aceste perioade nu pot fi generalizate deoarece există cazuri particulare, de exemplu, căţei cu un alt ritm de dezvoltare psihică.

Pornind de la cele scrise mai sus, precum şi particularizând la nivelul relaţiei dintre căţea-pui, mascul- mascul, s-a elaborat un set de exerciţii-reguli menit să ajute stăpânul în dominarea şi obţinerea statutului de conducător al câinelui său. Atrag atenţia, în mod expres, asupra faptului, că nici un câine, indiferent de situaţie, nu trebuie lovit de către stăpânul lui, deoarece acest lucru conduce la defecte de comportament ce nu vor mai putea fi remediate, nemaivorbind de implicaţia morală a unui asemenea gest.

EXERCIŢII-REGULI DE SUBORDONARE

REGULA:
• trebuie respectate de către toţi membrii familiei;
• se respectă în fiecare situaţie fără excepţie;
• se respectă toată viaţa câinelui;

1. CÂINELE NU INTRĂ ŞI NU IESE ÎNAINTEA CONDUCĂTORULUI DIN CASĂ (MAŞINĂ, BLOC, LIFT)

Într-un grup de câini, masculul (femela) conducător va intra şi va ieşi întotdeauna primul dintr-un spaţiu îngust. Orice încercare din partea unui alt membru al grupului de a o lua înaintea acestuia va fi sancţionată. Deasemenea, dacă se lasă doi masculi dominanţi într-o incintă şi se va deschide o uşă, aceştia se vor lupta pentru dreptul de a ieşi primul, în cazul în care drumurile spre uşă li se vor intersecta.
DESCRIERE: câinele aşteaptă să-l cheme conducătorul.
CORECŢIE:- se prinde în uşă: – i se prinde capul între tocul uşii şi picior; – se smuceşte lesa.

2. NU SE PERMITE CÂINELUI SĂ SARĂ PE MEMBRII FAMILIEI

Această regulă derivă din relaţia căţea-pui, pui-mascul. Reacţia puilor de a se ridica pe picioarele din spate pentru a-şi atinge mama este una de subordonare prin care aceştia obţin atât atenţia căţelei, cât şi, în unele cazuri, regurgitarea hranei. Acest comportament va fi tolerat atât de mamă, cât şi de ceilalţi câini până la o anumită vârstă a puilor, de aici încolo orice tentativă de a se ridica deasupra altui câine va fi sancţionată. În cadrul relaţiei om-câine, acest obicei nu este de regulă oprit la vârsta potrivită, ci chiar încurajat. Astfel are loc transformarea unui comportament de subordonare în unul de dominare. Ideal este ca de mic, puiului să nu i se acorde recompense de nici un fel atunci când sare pe stăpân. La revederea stăpânului, puiul are tendinţa normal genetică de a se ridica pe picioarele din spate, acest lucru fiind de obicei încurajat de mângâierile pe care le primeşte în această poziţie. Recomandat este să se preia controlul asupra capului căţelului, iar toate mângâierile să se acorde în poziţia de “şezi”. DESCRIERE:câinele trebuie să-şi manifeste bucuria cu picioarele pe sol
CORECŢIE: -se ridică genunchiul sus; -se pune mâna pe capul căţelului.

3. NU SE PERMITE CÂINELUI SĂ TRAGĂ ÎN LESĂ (OMUL PLIMBĂ CÂINELE ŞI NU INVERS)

Derivă din faptul că masculul (femela) dominant va alege întotdeauna direcţia de mers, terenul de vânătoare şi va da semnalul de pornire. Nici atunci când vrea să-şi facă nevoile. In acest caz se va da o comndă ca “şezi”, după executare se dă comanda “liber”, odată cu lungirea lesei. De asemenea, este foarte important să nu i se permită câinelui (în special masculilor) să urineze cantităţi mici pe diverse obiecte, de pe o suprafaţă mare. În caz contrar, câinele va simţi nevoia să-şi apre teritoriul marcat şi se va declanşa agresivitatea dominantă faţă de ceilalţi câini şi chiar oameni care se află pe teritoriul lui.

DESCRIERE:câinele odată pus în lesă trebuie să meargă la pas, fără nici o abatere, până la o comandă dată.
CORECŢIE:- schimbări repetate de direcţie; – oprire din mers; – smucitură puternică în lesă.

4. NU SE ÎMPARTE MÂNCAREA CU CÂINELE

Numai un câine inferior în grupă va ceda mâncare sau resturile unui alt câine (niciodată unuia care ocupă un loc mai jos). Masculul dominant este acela care se hrăneşte primul.

DESCRIERE: câinele nu trebuie să primească nimic atunci când mănâncă oamenii.

5. TOATE JOCURILE INIŢIATE DE CONDUCĂTOR TREBUIE CÂŞTIGATE (OPRITE) DE ACESTA

Este dreptul câinelui dominant să câştige toate jocurile, iar el îşi va apăra acest privilegiu. DESCRIERE: dacă se porneşte un joc în care stăpânul trage de un capăt al unui obiect (băţ, cârpă) şi căţelul de celălalt capăt, jocul se câştigă de către conducător în cazul în care acesta obţine posesia asupra obiectului, iar câinele acceptă acest lucru.

6. NU SE MÂNGÂIE CÂINELE MAI MULT DE TREI SECUNDE ŞI NICIODATĂ LA CEREREA LUI

Câinele dominant are dreptul de a ignora atenţia membrilor grupului. Orice insistenţă din partea acestora va fi sancţionată.

DESCRIERE: când căţelul vine spre dvs cerşind mângâiere, ridicati-vă şi părăsiţi locul. Evitaţi situaţiile în care câinele vine şi se cuibăreşte lângă dvs atingându-vă, gest care nu este altceva decât un fel de “autorecompensare”.

7. NU I SE PERMITE SĂ SE SUIE PRIMUL PE CANAPEA SAU ÎN PAT, IDEAL AR FI SĂ NU I SE PERMITĂ DELOC ACEST LUCRU

Orice câine îşi apără locul de odihnă de un câine inferior lui şi nu îl va ceda decât unuia superior.

8. NU I SE PERMITE SĂ MUŞTE ÎN JOACĂ MEMBRII FAMILIEI

Acest tip de joc este în final sancţionat de către masculul dominant.
CORECŢIE: comandă de interdicţie rostită pe ton sever.

9. NU I SE PERMITE CĂŢELULUI SĂ “COŢĂIE” (MIMAREA MONTEI) NICIUN MEMBRU AL FAMILIEI

Orice crescător sau cunoscător al câinilor a avut ocazia de a observa un mascul care încearcă să mimeze monta asupra unui alt mascul. Acest lucru face parte dintr-un adevărat ritual de dominare-subordonare. Pe scurt, dacă un mascul acceptă un alt mascul să se urce pe el, înseamnă că îl acceptă ca dominant. În caz contrar se va declanşa lupta. !!Acest comportament se întâlneşte frecvent în perioada de pubrtate a câinilor (6-12 luni),dar nu trebuie să dureze mai mult de o lună. În caz contrar, este vorba de o dereglare ierarhică în familie şi trebuie intervenit imediat. C

ORECŢIE-comandă de interdicţie; – aplicarea clară şi nealeatoare a exerciţiilor de mai sus.

10. NU I SE REPETĂ O COMANDĂ MAI MULT DE DOUĂ ORI

Această regulă ţine strict de relaţia om-câine şi de metoda de dresaj folosită.
DESCRIERE:dacă nu execută la a 2-a comandă se aplică corecţia specificată. După cel puţin o lună de la aplicarea stictă a acestor exerciţii de subordonare se poate trece la exerciţiile de dominare.

EXERCIŢII DE DOMINARE

1. DE MAX. 2 ORI PE LUNĂ SE RIDICĂ CASTRONUL CÂINELUI IMEDIAT CE A ÎNCEPUT SĂ MĂNÂNCE. SE DĂ O COMANDĂ (ŞEZI), DUPĂ EXECUTAREA CĂREIA I SE DĂ CASTRONUL.

Aşa cum spuneam, dacă un câine va ceda mâncarea altuia, înseamnă că îl recunoaşte drept conducător. DESCRIERE: câinele trebuie să accepte liniştit să i se ia castronul.
CORECŢIE: respectarea strictă a exerciţiilor de subordonare, după un timp se reia exerciţiul 1.

2. SE PUN MÂINILE SUB PIEPTUL CÂINELUI ŞI SE RIDICĂ UŞOR, ÎN AŞA FEL ÎNCÂT SĂ STEA DOAR PE PICIOARELE DIN SPATE

Este vorba de a obişnui câinele cu manevrarea de către dresor, precum şi de a accepta dominarea de către acesta. Câinele neavând control asupra mişcărilor sale poate nega autoritatea stăpânului.
DESCRIERE: câinele trebbuie să stea liniştit timp de 30 de secunde în această poziţie. CORECŢIE: REPETAREA EXERCIŢIILOR DE SUBORDONARE.

3. SE APUCĂ CÂINELE DE CEAFĂ, FERM, SE SCUTURĂ DE 3 ORI, DUPĂ CARE SE MENŢINE PRIZA TIMP DE 30 DE SECUNDE

Este modul în care căţeaua îşi admonestează puii, precum şi modul în care începe şi se sfârşeşte lupta între doi masculi. !! A se executa de către o persoană avansată la exerciţiile de dominare 1-2.

4. SE APUCĂ CU O MÂNĂ PICIORUL DIN FAŢĂ ŞI CU CEALALTĂ PICIORUL DIN SPATE (DE PE PARTEA DINSPRE CONDUCĂTOR) ŞI SE CULCĂ CÂINELE PE O PARTE, DUPĂ CARE SE EXECUTĂ O PRESIUNE MEDIE (MARE DACĂ CÂINELE SE AGITĂ) ÎN ZONA GÂTULUI. NU SE ELIBEREAZĂ PÂNĂ CÂND NU SE LINIŞTEŞTE.

Este felul în care un cîine se recunoaşte învins. Acest coportament se poate observa la întâlnirea unui pui cu un câine matur, precum şi la sfârşitul unei lupte între doi rivali.
DESCRIERE: se observă dacă la slăbirea prizei are tendinţa de a sări în sus. În acest caz se măreşte priza. Se repetă până când la slăbirea prizei, câinele rămâne cel puţin 2 secunde în această poziţie. !! A se executa de o persoană avansată la exerciţiile de subordonare şi exerciţiile de dominare 1-2-3.

Ţin să subliniez faptul că aceste reguli se adresează în special unui câine care a beneficiat de exerciţii de menţinere a atenţiei, de exerciţii de motivare, de socializare în traffic urban, precum şi de socializarea canină. În caz contrar, se poate lucra paralel la aceste probleme.
Experienţa m-a pus în situaţii în care am auzit remarci de genul “ Vai de mine!? Dar ce înseamnă atâta militărie?”, “Cum pot să-i fac câinelui meu aşa ceva?!”. La prima vedere pare complicat şi greu de realizat acest program. Dar odată intrat în rutină vă asigur că puiul se va adapta şi totul se va schimba radical. Aplicat la vârsta potrivită (6-18 luni- pentru câini mai în vârstă consultaţi un specialist), nu numai că nu va stresa câinele, ci chiar îi va influenţa în mod pozitv dezvoltarea psihică.

Rezultatele neaplicării acestor reguli diferă de la câine la câine, în funcţie de tipul comportamental, şi pot evolua de la simple neexecutări ale unor comenzi până la agresivitatea dominantă faţă de membrii familiei. Odată ce căţelul dvs îşi va cunoaşte clar poziţia de subordonat în cadrul familiei, se va realiza echilibrul psihic de care are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă.

Robert Caraman
dresor şi comportamentalist canin

49 responses

 1. ana

  Am un ciobanesc german, femela, in varsta de 12 luni. Problema pe care o am cu ea este ca roade aproape tot ce gaseste, in special coaja pomilor din curte. Nu locuim cu ea, dar mergem la ea zilnic. Ma puteti ajuta cu un sfat, cum as putea sa remediez aceasta situatie? Multumesc

  15 December 2012 at 1:19 PM

  • cam toti caini tineri au acest obicei, dupa o anumita varsta (diferita de la caine la caine, 2-3 ani) nu vor mai roade tot felul de obiecte, daca vreti sa il dezvatati mai repede este bine sa apelati la un specialist (dresor) , de ce va recomand un dresor ? … pentru ca nu locuiti in acelas loc cu cainele, daca nu ati mai dresat alti caini este greu sa reusesti pentru ca este nevoie de cunostinte despre exercitiile care trebuie exersate, cunostinte despre psihologia canina, este nevoie si de foarte multa rabdare, incercati sa gasiti un dresor…..ca si pret nu ar trebui sa fie foarte foarte mult

   17 December 2012 at 9:28 AM

 2. doina

  am un St.Bernard de 3 ani si tare mai e jucaussi cersetor in ceea ce priveste atentia> Ce i mai grav e ca nu se intelege cu celalalt catel ce l am in curtesi uneori ajunge in zona lui/ acesta fiind pe lant/ si tare l mai scarmana>doar cu apa reusesc sa i despart.Credeti ca se mai poate face ceva in sensul asta? Mi as dori sa i vad jucandu se impreuna liberi…

  19 April 2013 at 1:13 PM

 3. sandra

  Am un Husky, pui, are 5 luni e prea tarziu sa ma apuc sa-l dresez? Pe mine nu ma asculta deloc, doar pe tata. Cum pot sa-l fac sa ma asculte?

  21 April 2013 at 3:44 PM

  • Nu este tarziu deloc, ar fi mai indicat sa se ocupe un dresor deoarece are mai multa experienta

   21 April 2013 at 5:00 PM

   • sandra

    Cea mai apropiata unitate de dresaj ar fi la 300 km de unde locuiesc, timp destul sa-l pierd pe drum nu am. Si ma gandeam daca ma poti ajuta sa-mi spui cum as putea sa-l dresez. Cu ce comanda sa incep, si tot ce mai tine de dresaj, daca se poate.

    21 April 2013 at 8:24 PM

  • Madalina

   Fi putin mai sever. Am si eu canis. Dar cand urlu pe el intelege. Si fratele meu urla pe el si facea, pe mine nu ma asculta din cauza ca eram prea blanda cu el.

   14 July 2016 at 12:37 PM

  • George

   Am si eu un Husky de 5 luni si sare cu labele pe noi si ne murdareste. Cum sa-l dezobisnuim sa sara pe noi?

   19 October 2016 at 4:10 PM

   • Incercati sa incepeti exercitii de educare/dresare, in aceat fel veti reusi sa il controlati tot timpul, nu doar cu saritul/murdaritul, eventual duceti-l la un dresor experimentat

    19 October 2016 at 4:26 PM

  • Diana

   Am si eu un Husky de 3 luni foarte obraznic…isi face nevoile prin toata curtea…rupe crengile la copaci…sapa gropi in curte…smulge bucati de lemn din cusca lui……sare cu labele lui mari pe cine intra in curte….musca…nu vrea sa intre in cusca este atat de frumos….dar tare incapatanat… nu cred ca ma descurc cu el.

   30 December 2017 at 11:18 AM

 4. cu un dresor se casiga timp, poti duce cainele la dresor si il lasi la el o perioada (eu asa am procedat), perioada poate varia intre 3 si 8 saptamani, depinde de caine sau de dresor, dresajul in prima faza cuprinde doar regulile de baza, adica mersul la picior cu si fara lesa plus comenzile: aici, sezi, culcat si eventual aport

  de ce e mai bine sa ramana cainele la dresor ? pentru al putea dresa este nevoie sa petreaca mai mult timp cu cainele pentru a se cunoaste reciproc

  dresajul de specialitate implica mult mai mult timp, munca si bani

  aici https://posturi.wordpress.com/?s=dresaj sunt mai multe informatii care ar putea fi utile pentru un crescator de caini cu mai putina experienta

  21 April 2013 at 8:52 PM

 5. Mihnea stanescu

  Multe dintre reguli sunt elementare pentru o convietuire cu un caine care este ultima treapta in ierarhie familiei / haitei lui.
  Regulile primitive de ridicare cu picioarele, scuturat nu vor oferi un caine educat ci doar un caine supus “haitei” dar pot sa genereze probleme de comportament social cu alti oameni sau caini- experienta arata o incercare de dominare declansata de frustrare.
  Un asemenea exemplar nu va fi miciodata un caine cu performante in dresaj.

  19 October 2013 at 9:43 PM

 6. Marius Stancu

  Un articol interesant si de luat aminte.Pentru cei care sunt interesati de dresaj, pot apela la un dresor on-line cum am facut si eu si nu pot sa nu ma declar multumit de rezultate.Dresandu-l chiar eu, am inteles multe lucruri si a devenit foarte usor.
  Cainele a invatat foarte bine ce are de facut si nu ma mai confrunt cu problemele pe care le aveam inainte.
  Acum, in sfarsit ma ascula!

  Adresa dl. dresor este aceasta: http://www.cartedresajcanin.ro

  1 November 2013 at 10:21 PM

 7. Georgiana

  Am un Bichon Havanesse si are 6 luni si as vrea sa stiu cum il pot dezvata sa nu isi mai face nevoile in locuri gresite( in casa )? O perioada a facut pe covorase..iar acu i-am luat covorase educationale,si la inceput a facut de cateva ori pe el, apoi cand pe el cand prin casa,ori pe langa. Si cand il cert stie ca a facut gresit si pleaca si se ascunde sub pat. Cum sa fac sa fie bine?

  6 February 2014 at 12:07 AM

  • Cel mai bine ar fi sa apelezi la un dresor, cauta unul in orasul in care locuiesti

   8 February 2014 at 9:04 PM

  • Madalina

   Si al meu facea. Dar dupa ce l-am bagat in camera nu a mai facut. Apoi l-am mutat inapoi in bucatarie si si-a facut nevoile iar. Eu cred ca din cauza ca nu era cu noi in camerq

   14 July 2016 at 12:42 PM

 8. am un caine ciobanesc caucazian, acum are o luna si 3 saptamani, de la ce varsta il invat ca sa stea legat cu lantul? mentionez ca stau la casa

  24 March 2014 at 3:44 PM

  • Indicat ar fi sa ii faceti un tarc unde poate sa stea si de la o varsta mai mica, pentru a se dezvolta bine din punct de vedere fizic si nu numai e bine sa il lasati sa alerge cat de mult timp posibil, e indicat sa il scoateti zilnic din tarc pentru a alerg si a se juca, personal nu sunt adeptul lantului

   24 March 2014 at 4:03 PM

 9. dany

  Am o catea ciobanesc de asia centrala de 4 luni si 2 saptamani si este agresiva la mancare , daca incerc sa pun mana pe ea sau pe castronel sau ma apropii la mai putin de 1 metru de ea maraie sau musca, se da la toti membrii familiei. Se mai poate face ceva in legatura cu acest comportament ?

  24 April 2014 at 9:17 PM

  • sigur ca se poate, cainele in general este un animal de haita si are tendinta sa fie seful haitei dar in acelas timp si recunoaste cand altcineva este seful haitei, trebuie sa il faceti sa stie ca nu el este seful haitei, daca nu stiti cum este indicat sa apelati la un dresor experimentat

   24 April 2014 at 9:59 PM

 10. am o intrebare. de la ce varsta se poate incepe dresarea unui ciobanesc german?

  3 September 2014 at 11:17 AM

  • De la aprox 2 sau 3 luni se poate incepe educarea, adica mersul in lesa, statul jos, asteptarea, pe cum inainteaza in varsta poate invata si alte comenzi, dresajul de specialitate (urmarire urma … etc) dupa un an si asta daca cainele asculta foarte bine comenzile elementare

   3 September 2014 at 2:35 PM

 11. Alexandra

  Buna ziua,

  Am un metis bichon havanez de 1 an si jumatate si este destul de neascultator.A fost al matusii mele care ce-i drept l-a rasfatat enorm.Cat a fost la ea a locuit la curte iar acum eu stau la bloc si este problema cu iesitul afara.Il scot de 3 ori pe zi cam 1 ora in medie dureaza plimbarea.Problemele lui sunt in momentul in care iesim afara, trage lesa parca e un pic disperat 🙂 , se joaca cu mingea, os sau carpa smucindu-le destul de tare dar face asta venind cu ele la mine ca eu sa incerc sa i le iau din gura si atunci se ” “enerveaza” Daca nu il bag in seama vine si ma ” provoaca” luandu-ma de picior si maraind sau apucand papucii de casa si-i zvacneste in stanga si in dreapta. 🙂
  Incerc sa il dezvat de lucurile astea si sa il fac sa fie ascultator, sa nu mai planga dupa mine tot timpul sau sa sara pe mine cand are el chef.La mine in oras nu exista dresor..Intrebarea ar fii daca se mai poate face ceva la aceasta varsta incercand sa aplic comenzile de subordonare.

  Multumesc!

  11 September 2014 at 5:29 PM

 12. Alexandra

  Multumesc pentru raspuns ! O seara placuta! 🙂

  11 September 2014 at 7:39 PM

 13. Mihaela

  Buna ziua,

  Am un fel de ciobanesc cu parul scurt si l-am castrat la 5 ani tocmai pentru ca era prea agresiv ( a omorat cainele vecinei). Iar acum are 8 ani si e a 3-a persoana muscata de el!!! Ce sa fac cu el?

  1 July 2015 at 5:17 PM

 14. marian

  Buna dimineata !Am un Bichon Havanez care are 2 ani jumatate si e stapanul haitei(adica a noastra)din toate punctele de vedere. M-am decis sa o dresez si pentru ca m-au captivat spusele dv.nu vreau sfaturi din alta parte asa ca va rog sa-mi recomandati un dresor bun la Constanta.Vreau sa zic ca a fost gestanta si a avut 6 puiuti superbi pe care i-am dat dar ne-a fascinat unul tocmai pentru ca era cel mai destept si cred ca de fapt era liderul caci el mima pe toti ceilalti puiuti si era si cel mai bine crescut…Acum are 6 saptamani si ne cumpara pe toti…E din cale afara de destept …Ce credeti pot sa-l dau si pe el la dresat odata cu mama lui?E prea micut?Daca nu cum sa reusesc sa-l fac sa faca nevoile afara caci face peste tot in casa desi are locul lui amenajat.Pana si in culcusul unde doarme face…Va multumesc anticipat si din suflet pentru sfaturi !

  27 December 2015 at 9:54 AM

  • Eu in Constanta nu va pot recomanda vreun dresor dar incercati sa gasiti unul la care sa duceti cainele (adult) sau care sa va indrume practic cu dresajul cainelui, cu puiul ar trebui sa incepeti acasa cu educarea lui, dresajul propriu zis poate incepe cand cainele este mai mare, faceti exercitii specifice educarii, in situatia in care nu va descurcati cu educarea atunci ar fi recomandat sa luati legatura tot cu un dresor care sa va indrume

   27 December 2015 at 10:11 AM

 15. Alexandra Stefan

  Am un Husky de 2 luni , este jucăuș dar uneori cam mușcă. Este normal să se umfle locul de unde a mușcat ( glezna ) ?

  16 April 2016 at 8:56 PM

  • Da, dacă a curs sânge, ar trebui mers la medic, mai ales dacă nu este cu tratamentul la zi

   16 April 2016 at 8:59 PM

 16. Adica :priza:?

  22 May 2016 at 3:31 AM

 17. Mi-am luat și eu o cățelușă acum 3 zile. Are 1 luna jumate. Dar nu stiu cum sa o fac sa stea singura în casa, pentru ca de fiecare data când plec, începe sa planga. Cum sa o învăț sa stea singura în camera? Și plânge noaptea. Ce sa fac? Ca îmi pare rău de ea! Sa o duc în alta camera sau sa o țin în camera mea

  11 June 2016 at 3:30 PM

 18. silvia

  am un pui de rasa brac german dar este foarte agresiv am încercat sa îl dresez în mai multe moduri pe perioade mai lungi dar nu asculta nici o comanda ce sa fac ?

  3 August 2016 at 4:27 PM

 19. larisa

  am un yorky de 2 ani, mascul care face pipi si caca pe unde ii vine in casa. am iesit cu el afara, l am certat, i am cumparat pad-uri pt caini..face si acolo dar degeaba. de 10 luni am un bb, ce i drept ca nu i mai acord atentie asa mare cainelui…nu stiu ce sa ma mai fac cu el.
  ceva sfaturi legate de dresaj?

  4 October 2016 at 5:54 PM

  • Un caine are nevoie de atentie tot timpul si trebuie corectat tot timpul pana cand se dezvata de unele obiceiuri deranjante, pentru o eficienta mai mare va recomand sa luati legatura cu un dresor specializat care va poate indruma si in functie de temperamentul cainelul

   4 October 2016 at 7:08 PM

 20. Radu Victoria

  Am înteles,un cîine trebuie dresat în cluburi profesioniste,dar infe sunt aceste cluburi?eu sunt din Tulcea!!!

  31 October 2016 at 7:58 PM

 21. Daniela Anghel

  Bună ziua, tocmai am.citit articolul dvs și mi se pare f interesant și ușor de pus în practica. Eu am un beagle de 10 luni care este un mare zubilitic și câteodată îmi vine sa-la spânzur dar și îl iubesc de mor, eu ca femeie și ca mama și îmi place agresiunea dar ma adus la niște limite în care a trebuit sa-l iau mai puternic de ceafa și sa-l imobilizez ca nu mai se putea cu el ( la 6 dimi începe și sare pe ușa de la terasa,respectiv da în casa și eu lucrez de noapte și vin la 4:30 dimi acasa). Eu la început am crezut ca astfel de tehnici sunt cam durea dar acum îmi dau seama ca nu ,v-as fi recunoscătoare dacă mi-ați mai da niște exerciții care sa le pun în practica cu el.

  2 April 2017 at 1:02 AM

  • Daniela Anghel

   Nu îmi place agresivitatea

   2 April 2017 at 1:03 AM

  • Cainele trebuie educat, fara violenta, daca nu va descurcati ar fi bine sa apelati la un dresor

   4 April 2017 at 4:57 PM

 22. Bianca

  Buna seara! Avem un beagle mascul carea are 7 ani. Il avem doar de 2 saptamani, l-am gasit pe un traseu montan. Stapanii lui nu mai puteau avea grija de el (au avut motive obiective) si l-am adoptat. Ne-am atasat foarte mult de el. Locuim la bloc, dar il scoatem de 3 ori pe zi afara – in medie cam 3-4 ore/zi in timpul saptamanii si cam 6 ore in weekend cand suntem toti acasa. Obisnuim sa mergem pe munte si acum ca il avem, il luam cu noi. Problema este ca nu-i place sa stea singur acasa. Fetita mea este in vacanta si inca poate sta cu el, dar va pleca in tabara, va incepe si scoala, iar eu si sotul lucram, normal 🙂 Am inceput sa-l lassam singur controlat, dar plange, a zgariat peretele de la usa (a cazut o parte pe colt). Ce am puta face sa poata ramane si singur. Exista vreo solutie? Si inca o intrebare, la 7 ani mai avem vreo sansa sa-l dresam? Nu prea merge la pas, trage de ham, cateodata nu vrea sa intre in casa, ar vrea sa mai stea afara, nu stie sa raspunda la comenzi de baza precum: sezi, stai si lista poate continua. Ne dorim mult sa-l putem invata cateva lucruri de baza in aceasta directie, sa-l putem lasa si singur cateva ore fara sa distruga diverse prin casa. Multumesc mult.

  25 July 2017 at 12:27 AM

  • Cel mai bine ar fi sa apelati la un dresor, teoretic se poate orice dar este nevoie de experienta

   28 July 2017 at 6:47 PM

 23. Adi

  Bravo, îți mulțumesc! Pentru că vreau să îmi cumpăr peste foarte puțin timp un cane corso, ce știi că are un temperament dur și se subordonează cam greu, iar acest articol ma va ajuta enorm.

  6 September 2017 at 4:54 PM

 24. Laura

  Strâns cu ușa? Să nu fie mângâiat mai mult de 3 secunde? smucit în lesă? strâns de gât? asta înseamnă dresaj pe baza de iubire? E oribil ce ați scris mai sus.

  8 September 2017 at 4:47 PM

 25. Catalin

  am un ciobanesc german fata de 6 luni si o am de o saptamina…..vreau sa o dresez si imi trebuie ajutor ca nu prea asculta

  24 November 2018 at 9:21 AM

  • Cel mai bine este sa apelezi la un dresor cu experienta din zona in care locuiesti

   24 November 2018 at 9:33 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s