blog arădean de cultură generală

Ce trebuie sa stii despre permisul de conducere

Inceputul lui 2013 aduce noutati importante in Codul Rutier. Printr-o lege care va intra in vigoare in 19 ianuarie, a fost modificata si completata celebra OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Sunt prevederi legate de mopede, de obtinerea si preschimbarea permisului de conducere, de varsta minima pentru obtinerea acestui act, de examinare – vezi care sunt noutatile!

tractari-auto

Codul Rutier – tractorul e autovehicul, tramvaiele si masinile pentru diverse lucrari nu. Pentru toate e nevoie insa de permis de conducere

Enumeram prevederile Legii nr. 203/2012: Mopedele, troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplaseaza pe sine – tramvaie, tractoarele folosite exclusiv in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrari, denumite masini autopropulsate, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule.

Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatarile agricole si forestiere sau masini autopropulsate, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.

Codul Rutier – categorii de vehicule si varste minime pentru obtinerea permisului de conducere

Permisele de conducere se elibereaza pentru urmatoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv

Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de:
– 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;
– 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;
– 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A;
– 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A;
– 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

(cateva din aceste categorii: AM – mopede; A – motociclete, B – autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8; BE – ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg; C – autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg ori ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; CE – ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg; D – autovehicule destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; DE – ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane; Tr – tractor si masina autopropulsata pentru lucrari, Tb – troleibuz, Tv – tramvai)

Codul Rutier – examenul, valabilitatea permisului de conducere, alt act la expirare – dupa efectuarea examinarii medicale

Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului, corespunzator categoriei de permis solicitat. Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate.

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta sau, in cazul celor aflati la studii in Romania, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla institutia de invatamant.

Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoarea:
a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;
b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE

In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere. Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza la expirarea valabilitatii documentului, dupa efectuarea examinarii medicale.

Codul Rutier – cine ce permis de conducere primeste, cine ce categorie de vehicul poate conduce

Permisele de conducere se elibereaza dupa cum urmeaza:
a) pentru categoriile C1, C, D1 si D – conducatorilor auto care detin permis de conducere categoria B si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate;
b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE – conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate

Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca titularii detin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand o putere de peste 15kW, cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani impliniti.

 

sursa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s