blog arădean de cultură generală

Mediaş: in cateva cuvinte

Nume: Mediaş, Medgyes (nume maghiar), Mediasch (nume german)

Medias 1769-1773

În epoca romană pe teritoriul cetății actuale a existat castrul roman Media, de unde provine și numele actual la localității.

În 1267, în prima mențiune documentară apare ca Mediesy. Acest nume al așezării este strâns legat de numele unui trib secuiesc din secolul al IX-lea

În secolul al XII-lea și al XIII-lea regii Ungariei au așezat în zona Mediașului coloniști germani, cunoscuți sub numele de sași.

Prima atestare documentara a Mediasului, se pare, este din anul 1267.

În anul 1318, sașii din Mediaș și cei din Șeica Mare au fost scutiți de obligația de a participa la oastea regală, obținând totodată și unele privilegii fiscale.

La 1402 regele Sigismund de Luxemburg a eliberat scaunele Mediaș și Șeica de sub jurisdicția comitelui secuilor.

În 1576 aici l-au ales polonezii pe Báthory István regele Poloniei, și tot aici a fost ales Bocskai István în 1605, principele Transilvaniei.

Prima biserică românească din Mediaș a fost ridicată în anul 1826 prin eforturile episcopului greco-catolic Ioan Bob, cel care tot atunci a înființat și prima școală românească din oraș.

Evenimente importante în istoria Mediașului:

1267 – 3 Iunie – prima mențiune documentară a localității.

1289 – Pomenită documentar “terra Medies” (până la 1308).

1315 – Regele maghiar Carol Robert de Anjou conferă locuitorilor din Mediaș, Șeica și Biertan, toate drepturile provinciei Sibiu.

1359 – Mediașul este numit pentru prima dată oraș (civitas).

1402 – Regele Sigismund eliberează scaunele Mediaș și Șeica de sub jurisdicția comitelui secuilor. Prima mențiune a judelui local (villicus).

1414 – Prima referire documentară privind biserica “Sf. Margareta”.

1452 – Menționarea primei incinte de apărare în jurul bisericii “Sf. Margareta” (castrum).

1457 – Prima mențiune a breslei croitorilor și a celei vânzătorilor de postav din Mediaș.

1487 – Prima mențiune a unui spital la Mediaș.

1490-1534 – Se construiește incinta fortificată, la lucrări contribuind și locuitorii satelor din cele două scaune, Mediaș și Șeica.

1501 – Existau deja 6 bresle.

1552 – Mediașul devine sediul judelui regal al celor două scaune.

1586 – Menționată documentar “Schola civitatis” (Școala orașului).

1599 – Dieta întrunită la Mediaș l-a ales ca principe al Transilvaniei pe cardinalul Andrei Bathory.

1639 – Construirea unui pod peste râul Târnava Mare.

1816-1824 – Construirea Școlii de fete.

1826 – Înălțarea Bisericii române unite și a școlii greco-catolice din Mediaș de către episcopul Ioan Bob.

1863 – Introducerea iluminatului public stradal.

1871 –Deschiderea școlii agricole din Mediaș. Își începe activitatea tipografia G. A. Reisenberger.

1872 – Inaugurarea gării din Mediaș.

1873 – Deschiderea Școlii orășenești de meserii.

1879 – Construirea unei săli de gimnastică.

1881 – Se pun bazele fabricii de pielărie Karres din Medias.

1888 – Deschiderea unei fabrici de postav și textile la Mediaș.

1893 – Înființarea Cooperativei de economii și credit. Primele legături telefonice la Mediaș. Începe să apară “Mediascher Wochenblatt” (Foaie saptamânala medieșană).

1895 – Se pun bazele fabricii de salamuri si conserve.

1902 – Se construiește un spital orășenesc cu 32 de paturi.

1908 – Transformarea spitalului și marirea capacității la 160 de paturi. Construirea unei școli catolice elementare și a unei școli românești unite.

1910-1912 – Construirea liceului Stephan Ludwig Roth.

1911 – Construirea Școlii ortodoxe românești. Începutul exploatării gazului metan la Mediaș.

1919 – Ianuarie 8: Adunarea Națională Săsească, întrunită la Mediaș, hotărăște aderarea sașilor din Transilvania la Marea Unire pe baza hotărârilor de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

1921 – Deschiderea fabricii de geamuri. Realizarea fabricii de vase emailate.

1922 – Se pun bazele fabricii de sticlărie Vitrometan.

1935 – 28 Iulie Sfințirea Catedralei ortodoxe cu hramul “Sf. Mihail și Gavril”.

1962 – Se construiește noul pod peste calea ferată.

1963-1965 – Se construiește noua gară.

1970 – Mai: mare inundație. La fel și în iulie 1975.

Localizarea localitatii este in nordul judetului Sibiu

Localizarea in Judetul Sibiu

sursa

post dedicat bloggerilor din Mediaş

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s